وب سایت و وب اپلیکیشن مسابقه قاشق های میلیونی دکتربن

دسته بندی ها

وب سایت

تکنولوژی ها

PHP Laravel Jquery JavaScript Bootstrap Material MDB Git

تصاویر و اطلاعات


وب سایت و وب اپلیکیشن مسابقه قاشق های میلیونی دکتربن با قابلیت صبت تصاویر ویزیتور ها و شرکت در مسابقه. دارای پنل ادمین فدرتمند با خروجی های متنوع.