سیستم اتوماسیون ورود و خروج و محاسبه حقوق کلینیک دکتر شبانی

دسته بندی ها

وب سایت

تکنولوژی ها

PHP Laravel JavaScript Jquery Composer Git Bootstrap Material MDB

تصاویر و اطلاعات


وبسایت و داشبورد ادمین اتوماسیون ورود و خروج کارکنان و محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان.

برخی امکانات:


  • شیفت بندی کارکنان در شیفت های صبح و ظهر و شب و تمام وقت
  • گروه بندی کارکنان در گروه های نامحدود و ثبت زمان های ورود و خروج و دستمزد برای هر گروه.
  • ثبت زمان ورود و خروج کارکنان به وسیله تایید پیامکی
  • ثبت ماموریت کارکنان
  • ثبت ویزیت های منازل کارکنان
  • محاسبه حقوق ماهیانه با احتساب اضافه کار و کسر کار و بیمه و ...
  • چاپ فیش حقوقی در قالب صفحه A5


این وب سایت امکان مدیریت آسان ورود و خروج کارکنان و محاسبه حقوق ماهیانه را محیا می سازد.