رابط کاربری اپلیکیشن اندروید جابلد

دسته بندی ها

رابط کاربری اپلیکیشن

تکنولوژی ها

Adobe XD Adobe Illustrator Adobe Photoshop

تصاویر و اطلاعات


رابط کاربری اپلیکیشن اندروید جابلد


این رابط کاربری توسط نرم افزار تخصصی Adobe XD طراحی شده است. در طراحی این رابط کاربری از لوگو ها و آیکون های با کیفیت بالای svg استفاده شده است.