وب سایت شخصی

دسته بندی ها

وب سایت

تکنولوژی ها

php laravel html css bootstrap material mdbootstrap fontawesome jquery javascript reponsive froala editor

تصاویر و اطلاعات


وبسایت شخصی خانم حسین زاده


این وب سایت با قابلیت های ثبت نام و دسترسی های مختلف به امکانات پروفایل با استفاده از فریمورک Laravel بر پایه زبان PHP تماما توسط تیم باینرلیپ طراحی و توسعه داده شده است.


ورود به وبسایت