دسته بندی های نمونه کار

نرم افزار الماس

مدیریت مدرسه

مدیریت نمرات

مدیریت دانش آموزان

کارنامه ماهانه

رتبه بندی حرفه ای براساس کلاس و پایه

نمودار ماینگین

کارنامه حرفه ای

ارسال پیامک نمره


زبان برنامه نویسی سی شارپ


برچسب ها:
c# almas software reposrt chart grade